Hướng dẫn xử lý lỗi không gửi được tờ khai Thuyết minh báo cáo tài chính  
13:46 | 16/09/2015

Để gửi được tờ khai Thuyết minh báo cáo tài chính, bạn thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Mở file Thuyết minh báo cáo tài chính

 

Bước 2:

  • Với Office 2003: bấm vào menu Edit sau đó chọn Links... 
  • Với Office 2007: bấm vào menu Data sau đó chọn Edit Links

Bước 3: Chọn link cần xóa sau đó bấm Break Link

 

 

Lưu ý: bạn lặp lại thao tác này cho đến khi cửa sổ Edit Links trống như hình bên dưới

Bước 4: Lưu file, sau đó gửi lại tờ khai Thuyết minh báo cáo tài chính