Hướng dẫn kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng  
16:58 | 03/08/2012

Sau khi đã cài đặt phần mềm Bkav CCKK (hướng dẫn tại đây), bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng:

- Nếu bạn sử dụng TVAN để kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng, bạn vào đây để xem hướng dẫn.

- Nếu bạn sử dụng iHTKK để kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng, bạn vào đây để xem hướng dẫn.

Bkav.