Hướng dẫn gửi tờ khai 01/GTGT theo Quý  
14:23 | 09/12/2014

Để gửi tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Quý, bạn thực hiện theo 2 bước dưới đây:

Bước 1: Tạo tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) từ phần mềm HTKK

Tại bước này, bạn sẽ sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện việc tạo tờ khai 01/GTGT.

 • Bước 1.1: Bạn mở phần mềm HTKK và chọn tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)

 

 • Bước 1.2: Sau đó bạn tick chọn Tờ khai quý, chọn phụ lục cần đính kèm tờ khai (nếu có), rồi bấm vào nút Đồng ý

 

 • Bước 1.3: Trên giao diện Nhập tờ khai bạn nhập chính xác dữ liệu vào các form sau đó bấm In để tạo tờ khai điện tử.

 

 • Bước 1.4: Xuất hiện cửa sổ In tờ khai, bạn chọn máy in CutePDF Writer sau đó bấm In

 

 • Bước 1.5: Khi xuất hiện cửa sổ Save As, bạn chọn nơi lưu tệp tờ khai, sau đó bấm Save để hoàn tất việc lưu lại tờ khai.

 

Bước 2: Nộp tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Quý qua mạng

Bước này bạn sẽ thực hiện việc gửi tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) đã tạo trong Bước 1 tới cơ quan thuế thông qua chức năng Nộp tờ khai từ HTKK trên website: http://noptokhai.vn 

 • Bước 2.1: Đăng nhập vào trang Noptokhai.vn. Tiếp theo bạn bấm vào menu Nộp tờ khai từ HTKK sau đó bấm vào nút Chọn tờ khai

 

 • Bước 2.2: Trong cửa sổ Open, bạn tìm đến thư mục lưu các tệp tờ khai đã kết xuất từ Bước 1, sau đó chọn tệp tờ khai cần gửi và bấm Open

 

 • Bước 2.3: Khi chọn tờ khai xong, bạn bấm nút Xác nhận.

 

 • Bước 2.4: Bạn chờ trong giây lát để hệ thống phân tích tờ khai. Sau đó sẽ xuất hiện giao diện như hình ảnh bên dưới, bạn bấm Ký và gửi tờ khai

 

 • Bước 2.5: Khi cửa sổ Xác nhận mã PIN hiện ra bạn nhập mã PIN sau đó bấm Xác nhận

 

 • Bước 2.6: Bạn chờ trong giây lát để hệ thống gửi tờ khai đến cơ quan thuế. Khi đã gửi thành công trên màn hình sẽ xuất hiện giao diện như hình minh họa bên dưới: